Norwegian (Bokmål) 
- et Maersk Drilling Norge prosjekt
Maersk Drilling Norge AS
Maersk Cake

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

About CAKE sessions

Camilla Meidell is the contact point for questions, comments, suggestions regarding CAKE sessions.

Contact information: cme053@maerskdrilling.com, or mob. +47 52 01 70 66.

All material that you produce in CAKE session must kindly be returned to cme053@maerskdrilling.com


 

CAKE sessions

mannsomspringerovercake1_uk

Om CAKE sessions

Sunniva Øverland er kontaktperson for alt som angår CAKE sessions.

Kontaktinformasjon til Sunniva Øverland; sov004@maerskdrilling.com eller +47 52 01 71 14.

Alt materiell som produseres i CAKE sessions skal sendes til sov004@maerskdrilling.com

CAKE Q3 2017, Risk exposed groups

In CAKE Q3 we would like to focus on groups exposed to risk to create an awarenesss towards who is particularly exposed to risk, what the personnel particularly exposed to risk can do to avoid health problems or nuisance, which exposure exist and where to find more information on the topic.

Presentations and material is found here;


1) Presentation (English)

2) Presentation (Norwegian)

3) Information to OIM

4) Information on how to find SDS in IFS

CAKE informasjon 2017 Q3, Risikoutsatte grupper

I CAKE Q3 ønsker vi å fokusere på risikoutsatte grupper for å skape en bevissthet rundt hvem som er spesielt risikoutsatte, hva den enkelte kan gjøre for å unngå helseskader- eller plager, hvor den enkelte kan innhente mer informasjon om sin stilling og hvilken eksponering man utsettes for.Presentasjon og materiale kan lastes ned her:

1) Presentasjon (norsk)

2) Presentasjon (engelsk)

3) Informasjonsbrev til OIM

4) Informasjon om hvordan man kan finne SDS i IFS